Reclamació per desatenció dels drets de supressió i oposició de dades col·legials.