Utilització d'adreces postals obsoletes per a la pràctica de notificació per part de l'IMH.