Publicació d'un comunicat amb dades inexactes d'un regidor.