Sistema de notificació sense aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir que, per defecte, només es tractin les dades personals necessàries per a la finalitat del tractament.