Publicació de dades personals sense concórrer alguna de les condicions de licitud del tractament establertes a l'article 6 de l'RGPD.