Notificació d’una resolució amb dades personals de 17 persones que havien presentat al·legacions durant la fase d'informació pública.