Remissió al Jutjat d'una documentació corresponent a una altra persona.