RESOLUCIÓ del procediment sancionador núm. 5/2008 referent a la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.