Es vulnera el principi d'exactitud de les dades per haver emès factures i els corresponents rebuts de domiciliació bancària amb dades incorrectes.