Publicació de les llistes d'admesos i exclosos provisionals d'un procés selectiu d'estabilització, incloent informació relativa a la discapacitat de les persones aspirants.