Comunicació de dades a un tercer sense consentiment ni habilitació legal.