Publicació de les actes del Ple municipal amb dades personals de les persones que formaven part de les meses electorals