No es va comunicar a l'Autoritat la designació de la persona delegada de protecció de dades