El Departament de Territori va facilitar dades inexactes a l'Agència Tributària de Catalunya per tramitar un procediment executiu.