Vulneració del principi de transparència i del dret d'informació.