Vulneració de l'obligació establerta a l'article 32.2 de l'RGPD.