Manca de contracte d'encarregat i d'autorització per efectuar el subencàrrec.