Publicació de les qualificacions dels i les aspirants aptes i no aptes en un procés selectiu, amb les quatre darreres xifres del DNI i la lletra, més enllà del temps necessari.