Petició d'informació sobre la naturalesa jurídica d'un fitxer d'una Entitat Urbanística de Conservació