Informe en relació amb el Projecte de decret de gestió de la seguretat viària en les infraestructures viàries de la Generalitat de Catalunya