Informe en relació amb el Projecte d'Ordre per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Direcció General de Protecció Civil del Departament d'Interior