Informe en relació amb els serveis proactius i personalitzats en matèria de serveis socials