Informe en relació amb el Projecte de Decret del Consell Nacional de les Dones de Catalunya