Informe en relació amb el Sistema d'Informació Social