Informe en relació amb l'Avantprojecte de Llei per a la modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires i del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials