Comunicació de les dades personals dels treballadors i treballadores als membres de la junta de personal.