Remissió d'una informació policial a un Jutjat per persona presumptament incompetent.