Comunicació de dades vinculades a la nòmina, entre departaments de la Generalitat de Catalunya.