Publicació de la llista d'admesos al procés selectiu de promoció interna.