Canvi en el sistema de dispensació de la medicació hospitalària amb motiu de la situació de pandèmia provocada pel Covid-19.