Accés a les dades del padró de la persona denunciant.