Notificació d'una interlocutòria judicial a una tercera persona no autoritzada.