Publicació d'un anunci d'aprovació d'un projecte amb dades personals.