L'enviament d'una comunicació electrònica directament relacionada amb el servei contractat al Consorci AOC constitueix un tractament de dades lícit.