Denegació d'accés a informació sobre el complement de destinació dels funcionaris