Denegació d'accés a informació sobre uns ajuts de formació musical