Denegació d'accés a informació relativa a extractes bancaris, als titulars de targetes de crèdit i a la persona responsable de la comptabilitat i fiscalització de l'empresa pública