Denegació d'accés als expedients sancionadors d'indústries del sector petroquímic