Informe jurídic emès a petició de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en relació amb la reclamació presentada contra el Departament per denegació de l’accés a informació sobre un document d’exempció de les pràctiques d’un cicle inicial.