Denegació d'accés a actes de processos electorals d'un col·legi professional