Denegació d'accés al nombre de professionals sanitaris que han exercit l'objecció de consciència a la interrupció voluntària de l'embaràs