Denegació d'accés a l'expedient del procés de provisió d'un lloc de treball