Denegació d'accés a informació relativa a les hores extraordinàries dels membres de la policia local