Denegació d'accés als informes del compliance officer i d'un assessor extern d'una empresa municipal