Denegació d'accés d'un regidor a un expedient municipal relatiu a persones vulnerables