Denegació d'accés a informació sobre els mèrits al·legats en una convocatòria de selecció de personal