Denegació d'accés a informació sobre promocions municipals