Denegació d'accés a informació sobre empreses contractades per l'ajuntament