Denegació d'accés a informació relativa a un expedient de perllongament de servei