Denegació d'accés a informació sobre les retribucions dels càrrecs directius d'una empresa gestora del servei públic de transport